Istorijat

Parodontologija je kao samostalna grana u stomatologiji osnovana 1974. godine u bivšoj SFRJ. Tokom godina nastavlja razvoj i od 1977. godine ulazi u program poslediplomskog obrazovanja / specijalizacije,  ali ne kao samostalna specijalistička grana, nego udružena sa bolestima zuba i mekih oralnih tkiva. Od 1996. godine se izdvaja kao nova specijalistička oblast pod nazivom Parodontologija i oralna medicina i kao takva postoji i danas. Uporedo sa razvojem parodontologije kao nezavisne specijalističke grane, razvijalo se i strukovno udruženje.

Od 1977. do 1996. postojalo je Udruženje  Društvo dentalnei oralne patologije i parodontologije 1997. godine osniva se Sekcija za parodontalogiju Srpskog lekarskog društva, a 2002. godine osniva se Udruženje parodontaloga Jugoslavije. Decembra 2003. godine Udruženje je postalo pridruženi član Evropske federacije za paroodntologiju (EFP), a 2007. godine je promenilo naziv u Udruženje parodontologa Srbije. Od marta 2012. godine, Udruženje parodontologa Srbije je postalo punopravni član EFP-a.

© PERIO.RS 2020
DEVELOPED BY PIXEL2GO